PROCIRC: Khách hàng IRC dựa trên cánh quạt

Nhiều người không muốn bỏ lỡ bất cứ thứ gì trong phòng IRC của họ, vì vậy họ “nhàn rỗi” hoặc chỉ để khách hàng có sẵn để bắt tất cả các cuộc hội thoại. Nó có thể gây bực bội để có nó vào nền trên máy tính của bạn mặc dù. Để điều trị này, [Harrison] đã phát triển một máy tính đơn giản từ một vi điều khiển chân vịt chỉ có chức năng là liên kết với máy chủ IRC. Nó có thể lấy một bàn phím PS2 thường xuyên cũng như hoạt động với màn hình chung ở 1024 × 768. Đó là kích thước nhỏ gọn cũng như nhu cầu năng lượng thấp làm cho nó thay vì một công cụ hữu ích để có xung quanh nếu bạn luôn ở trên IRC. Bạn có thể tải xuống mã nguồn cũng như sơ đồ trên trang web.

[Cảm ơn Scott]

Leave a Reply

Your email address will not be published.