Đèn hỗ trợ lấy nét tự động

Uncategorized

[AKI] Nikon D2H không đi kèm với đèn hỗ trợ lấy nét tự động. Các máy ảnh khác của anh ta có chúng, và anh ta thích tính năng này, vì vậy anh ta đã chọn hack một trong D2H của mình. Anh ta có dây vào hệ thống AF, để đèn LED của anh ta bị điện áp khi phát hành màn trập được nhấn nửa đường. Mạch cần sàng lọc, anh thấy rằng ánh sáng đang ở trong khi phát hành màn trập và ảnh hưởng đến đo sáng ánh sáng của anh. Bạn có thể thấy hack trong hành động sau giờ nghỉ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.