Arduino Duemilanove

Thế hệ phần cứng Arduino hiện tại đã được phát hành. Arduino Duemilanove (2009 bằng tiếng Ý) có khía cạnh chính xác cùng loại với các thế hệ trước. Thông số kỹ thuật về cơ bản là tương tự như diecimila, tuy nhiên đã có một vài sửa đổi cho phần cứng. Nguồn điện không còn được chọn sử dụng một jumper. Một mosfet cũng như opamp kép đã được thêm vào bảng để được chọn ngay giữa nguồn USB cũng như phích cắm bên ngoài. Resets phần cứng tự động là tùy chọn ngay bây giờ. Bên cạnh cổng USB là hai miếng hàn được xác định lại – en. Cắt dấu vết giữa chúng để tiêu diệt thiết lập lại. Nếu bạn từng muốn nó trở lại, chỉ cần cầu nối các miếng đệm. Phần cứng được cập nhật để tương ứng với việc phát hành Cuốn sách mới của Arduino Copounder [Massimo Banzi].

Leave a Reply

Your email address will not be published.