Trình đọc của bộ pin Xbox 360

Trình đọc, [FOX9P3400], mở một bộ pin điều khiển Xbox 360 để tất cả chúng ta có thể thấy những gì đi vào một. Nó bao gồm hai Sanyo 2100mah NiMH AA Rechigebes (Model HR-3U 1.2V). Ngoài ra, có một bộ vi điều khiển Atmel (không hình) và đầu dò nhiệt độ đồng bạn có thể nhìn thấy ở trên. Anh ấy có nhiều hình ảnh hơn trên photobucket.

Leave a Reply

Your email address will not be published.