Điều khiển BlinkM không dây

[John] đã hoạt động với một số thiết bị BlinkM RGB. Anh ta đã tạo ra một bộ điều khiển để nói chuyện với từng chớp mắt không dây và thay đổi hành vi của chúng. Core là một hộp thử nghiệm rơle cũ được sử dụng để kiểm tra các mạch điện thoại. Mỗi núm bốn của nó được kết nối với các đầu vào tương tự trên Arduino. Tín hiệu được truyền bằng cách sử dụng các thiết bị rplink. Mỗi nháy mắt được ghép nối với ATMEGA168 và máy thu. Hộp điều khiển cũng có một công tắc để gửi cùng một tín hiệu cho tất cả các thiết bị cùng một lúc. Mã truyền và nhận có sẵn trên trang web của mình. Bạn có thể tìm thấy một video của nó được nhúng bên dưới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.