Giao diện não Twitter

Chỉ trong thời gian cho dòng người xem Oprah ít vận động, [Adam Wilson] đã xây dựng một giao diện não cho phép bạn đăng tin nhắn Twitter. Cap điện cực giám sát các chức năng não của người dùng để tìm ra nơi họ đang tìm kiếm. Màn hình chậm rãi nhấp nháy mỗi chữ cái trong bảng chữ cái. Người dùng tập trung vào chữ cái họ muốn và khi nó nhấp nháy nắp có thể nhận xung lực kết quả. Đó là một quá trình dài và người dùng trung bình chỉ có thể thực hiện mười ký tự một phút I.E. 14 phút để sử dụng tất cả 140 ký tự trong bài đăng Twitter. Đó là nghiên cứu thú vị và cho thấy chúng ta vẫn cần bao xa để lựa chọn giao diện thần kinh. Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng các mức độ ngắn gọn cưỡng bức của Twitter, sân chơi giữa các cá nhân bị khóa và người dùng bình thường. Một video về thiết bị được sử dụng có sẵn trên blog Nitro.

Liên quan: Hệ thống theo dõi Kaneye

[VIA @JOHL]

Leave a Reply

Your email address will not be published.