Home Made Macintosh với giá dưới $ 240

[Steve] Đã gửi trong bước tuyệt vời này theo bước Writeup về cách tải Macintosh OSX lên một MSI Wind. Gió MSI có thể được tìm thấy khá rẻ, khoảng 140 đô la. Nó có bộ xử lý nguyên tử 1,2 GHz, SATA và 6 cổng USB. Nó là một hệ thống khá đáng nể cho giá cả. Thêm ổ cứng, DVD ROM và một số RAM và bạn đã có một hệ thống hoàn chỉnh. Bạn có thể phải cập nhật BIOS để cài đặt hệ điều hành mới, có nhiều chi tiết hơn về điều đó trong WREWRUP. Hạn chế thực sự duy nhất là bạn phải chạy USB ở chế độ 12Mbps thay vì 480Mbps.

Có rất nhiều ý tưởng nhỏ để giữ bạn khỏi các rào cản, vì vậy hãy làm theo các bước chặt chẽ hoặc bạn sẽ phải thiết kế lại nó. Xem xét rằng việc tải xuống phiên bản sửa đổi của OSX có lẽ là bất hợp pháp, [Steve] gợi ý rằng bạn sẽ nhận được một bản sao OSX chỉ để cố gắng cân bằng nó.

Leave a Reply

Your email address will not be published.