Cam Pinhole Cam

Máy ảnh Pinhole sử dụng một lỗ kim nhỏ làm khẩu độ của chúng thay vì ống kính. Fran? S Besson đã tạo ra cam này để chụp ảnh toàn cảnh 240 độ. Khung khẩu độ cam quay trên một trục trong khi bộ phim quay trên một trục riêng. Bộ phim 8 × 20 “được gắn vào một trống lớn được gắn vào trục chính thứ hai. Độ dài phơi sáng có thể là 18, 6 hoặc 3 phút tùy thuộc vào điện áp được cung cấp cho động cơ ổ đĩa.

permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.